TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä

Miia Ojala
2304672-2
Juoksjärventie 114, 42140 Juokslahti
050 069 9150
centermarkethimos@gmail.com

Rekisterin yhteyshenkilö

Miia Ojala
050 069 9150
centermarkethimos@gmail.com

Rekisterin nimi

Center Market Himos, asiakasrekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitoon ja kehittämiseen.

Rekisterin keräämisen ja säilyttämisen peruste

Henkilötietoja kerätään ja säilytetään asiakassuhteen perusteella.

Rekisterin tietosisältö

Tallennettavia asiakastietoja ovat henkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä postiosoite.

Rekisterin tietolähteet

Puhelimitse, sähköpostitse tai yhteydenottolomakkeen kautta vastaanotetut asiakastiedot.

Tietojen säilytysaika

Asiakkuussopimukseen liittyvät tiedot säilytetään asiakassuhteen päättymiseen saakka.

Tietojen suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu.
Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia
virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Evästeet

Sivustolla käytetään evästeitä, jotka ovat sivuston toimimisen kannalta välttämättömiä. Lisäksi sivustolla käytetään evästeitä, joiden avulla Google Analytics tilastoi sivuston liikennettä, kuten esimerkiksi sivuvierailijoiden lukumäärää ja käyttäytymistä. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka palvelin tallentaa selaimeesi. Evästeet eivät vahingoita tietokonettasi.

Google Analytics

Sivustolla käytetään Google Analytics -työkalua sivuvierailijoiden määrän ja käyttäytymisen analysointiin.